Kursen handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda  beteenden i övrigt. kursen är en obligatorisk utbildning på 180 minuter exkl. pauser. vi bjuder självklart på fika.

Syftet är att ge dig större kunskap och förståelse om hur alkohol, droger och trötthet påverkar körförmågan. 
Målet med den första delen av riskutbildningen är att du ska inse vikten av att avstå från alkohol och droger i samband med körning och att samtidigt förstå vikten av att vara en utvilad och koncentrerad förare.